Snel mancomeldingen aanmaken en versturen via WhatsApp

Mancomeldingen vergen normaal veel papierwerk. Via WhatsApp laat je chauffeurs snel schades melden waardoor zij sneller de weg op kunnen, hun planning halen en zorg je dat de schade op de juiste partij verhaald wordt.

Transport and logistics header

Oplossingen voor logistieke dienstverleners

Website icons - channel management

Snel schades melden

Meld schades via WhatsApp door middel van foto’s en tekstberichten en voorkom extra papierwerk.

Website icons - reduced turnaround time

Kortere Truck Turnaround Time

Verkort wachttijden tijdens het laden en lossen van de vracht met WhatsApp QR-codes die alle aan- en afmeld informatie bevatten.

Website icons - traffic communication

Chauffeurs communicatie

Laat chauffeurs via WhatsApp snel communiceren bij noodgevallen of andere situaties waardoor de planning in gevaar komt.

TELEFOON, EMAIL EN PAPIER? WEG ERMEE!

Snel een mancomelding maken

Snelheid is key binnen de logistiek. Het melden van schades moet daarom zo eenvoudig en efficient mogelijk zijn. Gebruik daarom WhatsApp. Chauffeurs maken een foto van de schade, schrijven een korte toelichting en sturen alle informatie direct door. Zo kunnen zij zo snel mogelijk de weg weer op.

Transport cargo shortages
contact between driver and planning

IN CASE OF EMERGENCY

Contact tussen chauffeur en planning

Komt er een nalevering binnen, loopt een chauffeur vertraging op, of valt er een vrachtwagen uit? Met WhatsApp schakel je snel met het chauffeurs team om onvoorziene zaken op te vangen en goederen op tijd af te leveren.

GECENTRALISEERD OPSLAAN

Waarborg conversaties en bestanden

Voorkom onterechte schadeclaims en verwerk mancomeldingen in real-time in het Warehouse & Transportation Management System (WMS, TMS of TOS). Zo waarborg je jouw juridische positie.

Safeguard conversations and files
Shorten truck turnaround time

SNEL WEER ONDERWEG

Verkort de Truck Turnaround Time

Meld vracht aan en krijg geautomatiseerd de juiste afleverlocatie(s) toegewezen via WhatsApp. Scan de QR-code op de vrachtbrief en ontvang de laatste updates rondom vrachtlevering en planning en voorkom wachttijden waardoor het laden en lossen zo efficient mogelijk wordt.